Godišnja skupština udruženja špeditera "Transport i logistika"

11. jun 2021.

Na skupštini udruženja špeditera "Transport i logistika", izabran je novi Predsednik Skupštine gdin.Vujačić Vukan, i ovom prilikom California Šped mu čestita i želi uspeh u daljem radu.
Godišnja skupština udruženja špeditera "Transport i logistika"