Obaveštenje za korisnike usluga kompanije California Šped

21. avgust 2020.

Poštovani korisnici usluga,

kompanija California Šped kao i uvek nastoji da kvalitet usluga koji pruža podigne na viši nivo. Stoga Vas obaveštavamo da sve svoje primedbe kao i sugestije koje se odnose na kvalitet pružene usluge od strane kompanije California Šped možete uputiti na sledeću e-mail adresu: reklamacije@californiasped.com 

Srdačno Vas pozdravljamo.

Obaveštenje za korisnike usluga kompanije California Šped