Surčin opština otvorenog srca

07. decembar 2017.

California Šped vodi brigu o najmlađima, i ove godine je data podrška preduzeću za kulturu opštine Surčin humanitarnoj manifestaciji "Surčin- opština otvorenog srca" koja se održava 01.01.2018. godine.

Surčin opština otvorenog srca